Τι είναι o Νευρο-Γλωσσικός-Προγραμματισμός;

Το NLP (Neuro-Linguistic-Programation) είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο τόσο στην επικοινωνία και στην επίλυση προβλημάτων, όσο και στην εκπαίδευση ή αυτό-εξέλιξη. Είναι μια μεθοδολογία που περιέχει φιλοσοφία και τεχνικές. Συχνά ονομάζεται «η Επιστήμη της Αριστείας».

Neuro: σχετίζεται με το πλαίσιο του νου και το πως λειτουργεί.
Linguistic: η επικοινωνία κι η αλληλεπίδραση που προέρχεται από αυτή, ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό μας κόσμο.
Programming: σχετίζεται με τις συνήθειες και τον τρόπο μας να οργανώνουμε τις σκέψεις, τις ιδέες και τις αντιδράσεις μας.

Πώς λειτουργεί το NLP;

Το NLP Life Coaching αυξάνει την επίγνωση στο πως συμβαίνει η αλληλεπίδραση σας με το περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας την σύγχρονη γνώση, τα εξαιρετικά εργαλεία και τις αποτελεσματικές πρακτικές / τεχνικές του NLP μπορείτε να έχετε περισσότερες επιλογές και ευελιξία στο τρόπο που αντιμετωπίζετε ή διαχειρίζεστε καταστάσεις, σχέσεις, στόχους, παρουσιάσεις. Έτσι, κερδίζετε περισσότερη ελευθερία, αυτονομία και ευ ζην.

Το NLP είναι ένα οδηγός για τη λειτουργία του νου, που προσφέρει την ευκαιρία να γίνετε ο δικός σας «coach» με εκπληκτικά αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς της ζωής σας.

Η πρώτη φόρα συμβαίνει στο νου σας και η δεύτερη στην πραγματικότητα. Οι εμπειρίες που βιώνετε είναι το αποτέλεσμα της εσωτερικής σας κατάστασης, δηλαδή του τρόπου σκέψης και των συναισθημάτων που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση.

 «Όλα δημιουργούνται δυο φορές.»

Henry Ford

Όταν θα έχετε μάθει τα εργαλεία του NLP Life Coaching και θα γνωρίζετε τις στρατηγικές, θα βρίσκεστε πια σε θέση να αλλάξετε την εσωτερική σας κατάσταση. Το αποτέλεσμα θα είναι να αφαιρείτε τους ασυνείδητους περιορισμούς, να πετυχαίνετε αυτό που πραγματικά θέλετε και να μεταμορφώνετε δραστικά την ζωή σας.

Οι αλλαγές για να είναι αποτελεσματικές χρειάζεται να γίνονται εσωτερικά, στο υποσυνείδητο επίπεδο και εκεί είναι που σας βοηθά το NLP.

NLP – Life Changing Experience

Επικοινωνία

Αυτοπεποίθηση

Ποιότητα σχέσεων

Πορεία της ζωής

Αυτο-εξέλιξη

Workshops NLP

NLP Amazing Teaching Skills

Το πρόγραμμα “NLP Amazing Teaching Skills” δεν είναι ένα απλό σεμινάριο για τεχνικές διδασκαλίας. Είναι μια ουσιαστική εκπαίδευση που σε ταξιδεύει στο μυστικό κόσμο των υποσυνείδητων επικοινωνιακών διαδικασιών. Θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις τεχνικές, εργαλεία και να κάνεις πρακτική, έτσι ώστε η επικοινωνία σου να είναι η πραγματική αντανάκλαση του εαυτού σου.

Yoga: Από τη Θεωρία στην Πράξη

Ένα «τρισδιάστατο» σεμινάριο συμβουλευτικής για την προσωπική εξέλιξή σας. Η αρχαία σοφία της Yoga είναι μια φιλοσοφία ζωής, το Life Coaching, από την άλλη πλευρά μας διδάσκει την «Προσωπική Ακεραιότητα». Αυτός ο συνδυασμός είναι ουσιαστικά ένα επανεκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσω από το οποίο μαθαίνετε πως να εφαρμόζετε τη θεωρία στην πράξη.

 NLP – η Διαφορετική Αντίληψη

Ένα σεμινάριο ανοιχτό για όλους με Διαφορετική Αντίληψη, για όσους δεν φοβούνται να εξελιχθούν. Στην «Διαφορετική Αντίληψη» πρόκειται να κατανοήσεις πως λειτουργούν οι μυστικοί μηχανισμοί του νου και πόσο οι σκέψεις, οι μνήμες και τα συναισθήματα επηρεάζουν την ζωή σου. Παράλληλα, θα διδαχθείς πως μπορείς με απλό τρόπο να χρησιμοποιείς τις δραστικές τεχνικές και την επαναστατική γνώση του NLP.

Ατομικές Συνεδρίες

Υπάρχει η δυνατότητα για ατομικές συνεδρίες. Αυτές είναι η μικρή λεπτομέρεια που κάνουν τη ΜΕΓΑΛΗ διαφορά. Προτείνονται για να επιλύσετε προβλήματα, να δείτε αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής σας, να βρείτε ή να ξαναβρείτε την ευεξία σας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Please select a valid form