Κάθε Σάββατο μετά τις 12.30 πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια στο χώρο μας. Κάποια από αυτά είναι ανοιχτά για όλους τους ασκούμενους και κάποια άλλα απευθύνονται μόνο σε δάσκαλους yoga, Αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να δείτε περισσότερα στη σελίδα μας WORKSHOPS.

Κάθε Σάββατο μετά τις 12.30 πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια στο χώρο μας. Κάποια από αυτά είναι ανοιχτά για όλους τους ασκούμενους και κάποια άλλα απευθύνονται μόνο σε δάσκαλους yoga, Αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να δείτε περισσότερα στη σελίδα μας WORKSHOPS.