Η πλέον κλασσική μέθοδος της Yoga στην οποία θα βρείτε έναν ισορροπημένο συνδυασμό που εστιάζει στη βασική ευθυγράμμιση του σώματος και τις θεραπευτικές αρχές. Η παρατήρηση της αναπνοής είναι αναπόσπαστο μέρος της πρακτικής, που προσφέρει διατάσεις και ενδυνάμωση μέσα από την παραμονή σε διαφορετικές στάσεις (asanas). Έχει στόχο να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να αναπτύξει την επίγνωση του με απώτερο σκοπό την εσωτερική ισορροπία και αρμονία. Το σώμα είναι το σημείο εκκίνησης. Όμως, όσο κάποιος συνεχίζει την πρακτική του, τόσο ανακαλύπτει ότι η ένωση του σώματος με το νου και το πνεύμα, είναι το μονοπάτι προς την γαλήνη. Οι τάξεις είναι ανοιχτές σε όλα τα επίπεδα εμπειρίας και οι δάσκαλοι φροντίζουν να δίνουν παραλλαγές στη διάρκεια του μαθήματος για κάθε επίπεδο ξεχωριστά.

Η πλέον κλασσική μέθοδος της Yoga στην οποία θα βρείτε έναν ισορροπημένο συνδυασμό που εστιάζει στη βασική ευθυγράμμιση του σώματος και τις θεραπευτικές αρχές. Η παρατήρηση της αναπνοής είναι αναπόσπαστο μέρος της πρακτικής, που προσφέρει διατάσεις και ενδυνάμωση μέσα από την παραμονή σε διαφορετικές στάσεις (asanas). Έχει στόχο να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να αναπτύξει την επίγνωση του με απώτερο σκοπό την εσωτερική ισορροπία και αρμονία. Το σώμα είναι το σημείο εκκίνησης. Όμως, όσο κάποιος συνεχίζει την πρακτική του, τόσο ανακαλύπτει ότι η ένωση του σώματος με το νου και το πνεύμα, είναι το μονοπάτι προς την γαλήνη. Οι τάξεις είναι ανοιχτές σε όλα τα επίπεδα εμπειρίας και οι δάσκαλοι φροντίζουν να δίνουν παραλλαγές στη διάρκεια του μαθήματος για κάθε επίπεδο ξεχωριστά.