Η Ayama Yoga είναι μια πρακτική που έχει εμπνευστεί ο Χρήστος μέσα από την εμπειρία και την έρευνά του σχετικά με τις παραδοσιακές διδασκαλίες. Συνδυάζει στοιχεία από την παραδοσιακή διδασκαλία της Hatha Yoga του Krishnamacharya και προσκαλεί τους ασκούμενους να εφαρμόσουν στην πράξη τη νοητική απόσυρση (Pratyahara) & τη νοητική εστίαση (Dharana). Η πρακτική συνδυάζει Χαιρετισμούς στον Ήλιο, Pranayama (τεχνικές αναπνοών) και τεχνικές νοητικής εστίασης. Μια προηγούμενη σχετική εμπειρία είναι απαραίτητη.