Όταν η Επιστήμη της Δύσης συναντάει τη Σοφία της Yoga